Bestyrelse
Ib Jensen Telefon:  Mail:    29453951 [email protected]
Økonomisk ansvarlig  
Kirsten Harthimmer Telefon: Mail:    61504450 [email protected]
Administrative opgaver