Klubbens sikkerhedsregler

Sikkerhed

Vi sætter naturligvis sikkerheden højt. Klubbens egne sikkerhedsbestemmelser tager udgangspunkt i Dansk Kano og Kajakforbund (DKF) retningslinjer og gælder for al kajakroning i klubbens regi. De gælder derfor både klubbens medlemmer og deres gæster.

Sikkerhedsbestemmelser for FK Odsherreds Kajak Klub.


Introduktion og formål

Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at skabe en fælles forståelse for sikker færdsel med havkajak på vandet, gældende for al kajakroning i klubbens regi, for dermed at hindre, at medlemmerne bringer sig selv eller andre i fare. Bestemmelserne gælder både klubbens medlemmer og deres gæster.

Sikkerhed handler først og fremmest om at kende sine egne færdigheder og begrænsninger og ikke mindst at have respekt for vejr og vind.

Husk, at al roning foregår på eget ansvar, og du skal som medlem af klubben kende klubbens gældende sikkerhedsbestemmelser.

Der gælder de samme bestemmelser for roning uanset om kajakkerne tilhører klubben eller er private.

Det er klubbens opgave at sikre at kajakker og sikkerhedsudstyr der bruges i klubregi, dels er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, dels er mærket, så de i tilfælde af havari nemt kan identificeres. Ansvaret for mærkning af private kajakker, som opbevares i klubben, påhviler de enkelte ejere.

FK Odsherreds Kajak Klub er medlem af Dansk Kano og Kajakforbund (DKF) og er derfor underlagt forbundets sikkerhedsbestemmelser, som kan ses her:

http://kano-kajak.org/klubbensledelse/sikkerhed/sikkerhedsbestemmelser/


Generelle bestemmelser


 • Du har selv ansvaret for egen sikkerhed ved roning, herunder dine færdigheder, specielt når det gælder selvredning og makkerredning, samt udstyr er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og svarer til de aktuelle forhold.

 • Ved al roning i klubregi, skal der bæres CE- godkendt svømme- eller redningsvest.

 • Alle klubbens medlemmer skal kunne svømme 350 meter uden pauser, dog 600 meter for at blive frigivet roer.

 • Du har selv ansvar for at sige fra, hvis du ikke føler dig tryg. Dette er især vigtigt ved roning i grupper.

 • Du skal altid følge instruktørens anvisninger.

 • Klubbens daglige ro-vand er Lammefjorden og Sidingefjorden. Ekstra sikkerhedsudstyr der skal medbringes til roning i dagligt ro-vand er: spraydeck, pumpe/øse og paddel float.

 • Inden turen i dagligt ro-vand skal alle roere kende vejrudsigten og skrive sig ind i klubbens ro-protokol.

 • Efter turen skal noteres hjemkomst og skrives længden af turen ind i ro-protokollen. Der noteres eventuelle defekter på klubbens materiel til den ansvarlige for klubbens udstyr.

 • Klubbens andre rovande er samtlige andre farvande, herunder søer og åer, hvor max. afstand normalt er 600 meter fra land. Sikkerhedskravene er de samme som i dagligt rovand. Herudover skal der medbringes i gruppen min. følgende: mobiltelefon, samt et passende kort eller vandtæt og funktionel GPS, hvis du er i ukendt farvand.

 • Roning der foregår i en større afstand end 600 meter fra land, betegnes som roning på åbent vand. Sikkerhedsudstyr er det samme som på andre rovande, men derudover skal mindst en deltager medbringe kompas, reservepagaj, kniv og slæbetov. Roning på åbent vand må kun foregå i kajakker som er synkefri. Det vigtigt at have aftalt hjemkomst eller kontakttider med pårørende.

Særlige bestemmelser


 • Det er muligt at fravige de generelle bestemmelser ved kurser i regi af klubben, når instruktøren er uddannet på niveau DKF Instruktør-2 eller højere. Dog er der ingen krav om sikkerhedsudstyr ved træning i svømmehal.

 • Vinterroning er i perioden oktober – april. Ved vinterroning skal man være frigivet roer, roning alene er ikke tilladt og der skal benyttes tyk våddragt eller tørdragt.

 • Roning i mørke er i perioden fra solnedgang til solopgang.
 1. Du må kun ro i mørke, hvis du er frigivet.
 2. Du skal medbringe en lygte, der skal kunne ses 360° rundt om kajakken, i en afstand af mindst 300 meter.
 3. d) Når du ror i og forbi havne samt ved kryds af sejlrender skal du udvise størst mulig agtpågivenhed. Hvis I er flere, skal I passere i samlet flok. Husk i kajak er du den lille, der skal vige for sejlbåde/motorbåde o. lign.

 • Gæsteroere
 1. Du skal have bestået IPP2 og være frigivet for at tage en gæst med. Hvis gæsten er uøvet roer, må du kun tage gæsten med efter særlig aftale med en instruktør.
 2. Du er som vært ansvarlig for din gæsts sikkerhed og klubbens materiel.
 3. Du må maksimalt medtage én gæst i én kajak.
 4. Klubbens instruktører må tage ”ikke-medlemmer” ud på prøveture, før de evt. melder sig ind i klubben.

 • Roere under 15 år
 1. Skal kunne svømme mindst 350 meter.
 2. Skal altid ro sammen med en frigivet roer over 18 år.

 • Hvis du har en sygdom eller et handicap, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, skal dette meddeles klubbens ledelse og du skal altid ro sammen med mindst én frigiven roer, der skal have tilstrækkeligt kendskab til dit handicap eller sygdom.

 • Frigivelse
 1. Så længe du ikke er frigivet må du kun ro sammen med en eller flere frigivne roere. For at blive frigivet til havkajak skal følgende forudsætninger være opfyldt:
 2. Du skal have bestået en IPP2 prøve.
 3. Du skal kunne svømme 600m.
 4. Du skal have gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser sammen med en af klubbens instruktører.
 5. Du skal have roet mindst 50 km inden for samme år /sæson
 6. Som frigiven roer er du velkommen til at låne klubbens udstyr og ro udenfor almindlige klubdage.

 • Nye klubmedlemmer (med IPP2 eller erfarne roere uden prøver)
 • Er du frigivet roer fra en anden klub med IPP2, aftales prøvedeltagelse med en af klubbens instruktører. Kontakt den ansvarlige instruktør for nærmere information. Som øvet roer skal du, som minimum aflægge en praktisk prøve i redningsøvelserne og udøve teknik af en rimelig standard.


Det er sikkerhedsudvalgets opgave:

 • at indstille ændringer i klubbens sikkerhedsbestemmelser til klubbens ledelse.

Det er klubbens ledelses opgave:

 • at alle medlemmer får tilsendt klubbens sikkerhedsbestemmelser.
 • at sørge for at sikkerhedsbestemmelserne er opdateret på hjemmesiden.
 • at sørge for klubbens kajakker er i sikkerhedsmæssig og forsvarlig stand og mærket efter klubbens standarter (uddelegeres til vedligeholdelsesudvalget).
 • at sørge for at alt sikkerhedsudstyr i klubben er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand (uddelegeres til vedligeholdelsesudvalget).
 • At indberette ulykker til DKF´s ulykkesdatabase.

Det er instruktørens opgave:

 • at have den nødvendige sikkerhedsmæssige viden og de nødvendige færdigheder.
 • at sikre at egne kursister orienteres om klubbens sikkerhedsbestemmelser og om de risici, der kan være ved at ro kajak.
 • at have ansvaret for aktiviteterne, når man er på vandet.
 • at indberette ulykker til klubbens ledelse.

Sikkerhedsreglerne er godkendt på medlemsmødet 13. oktober 2022.

Klubbens sikkerhedsregler 2022