Klubbens historie

Klubbens historie


2009 

De nuværende ejere af Kajakoasen, Susanne Østergaard og Jesper Larsen starter kajakklubben sammen med Nina Schiøtz og Niels Hornhaver. Der er både voksne og børn med i klubben. Nina er meget ivrigt, spotter Kajakøsen som et godt sted for en kajakklub og kontakter Audebo Pumpestation og der bliver lavet en lejekontrakt. Nina bliver således formand for klubben, og både Nina, Jesper og Susanne uddanner sig til instruktør 2 og kan nu afholde roskole for nye medlemmer. Der bliver oprettet både en senior- og en juniorafdeling. 


2010 

FK Odsherred bliver stiftet med Torben Møller som formand. Kajakkubben bliver nu til FK Odsherred Kajakklub og Torben hjælper klubben godt i gang.  


2011 

Der opsættes to containere til opbevaring af kajakker og der bliver lånt kajakker af DKF til børnene. En skurvogn bliver til nyt klubhus.


2013 

Erik Skov leder byggeriet af en flydebro.


2014 

Der bliver ansøgt om byggetilladelse til et hus. Det er en meget langsommelig affære, da vi bor så tæt på vandkanten. Samtidig knokles der videre med at bygge den nye flydebro. 


2015 

Klubben er endelig parat til at bygge Kajakhuset. Jan Marmurowicz bliver byggeleder. 


Nina Schiøtz bliver instruktør for klubbens juniorer og skaber en god atmosfære og er meget vellidt af de unge som deltager i arrangementer for DKFs ungdom. 


Erik Skov bliver formand med støtte fra Ib Jensen som kasserer og Kirsten Harthimmer som sekretær. Erik må undertiden trække sig som fomand og Ib og Kirsten kører derefter klubben videre under fælles ledelse frem til 2023. 


2017 

Vi opsætter tavler, der fortæller om Kajakøens unikke og historiske område.


2020 

Året med Corona. Vi må holde åbent for 10 medlemmer ad gangen fra 1. juli.


2022 

Vi søsætter vores nye flydebro og indfører vinterroning.


2023 

Kirsten og Ib trækker sig som ledere af klubben og  Mette Bruun bliver ny formand  og Bente Poulsen ny kasserer.

Vi udvider med flere vinterture på vandet.


2024

Vi får flere vinteraktiviteter, som vintertræning i Vig Motion og hyggeaftener med foredrag, fortællinger og kajak-spil.