Regler for frigivelse
REGLER FOR BESTÅELSE AF/FRIGIVELSE FRA ROSKOLEN, FRIGIVELSESFORMER, SAMT REGLER FOR FRIGIVET ROER.

Roskolen vil lægge op til kravene i en havkajakroer EPP2

For beståelse af roskoleforløbet kræves der, at man bliver frigivet ved endt roskole.

For at blive frigivet skal

 • Eleven tilstræbe deltagelse i mindst 80% af roskolens arrangementer. Det er i særdeleshed vigtigt, at eleven deltager ved undervisningen i svømmehallen.
 • Eleven aflægger en svømmeprøve på 600 m. i svømmehal, under OKKK’s underviseres påsyn. 
 • Eleven opnår færdigheder, med hvilket denne kan fremføre kajakken i rimelig tempo, estimeret til min. 5 km/timen, målt som gennemsnitshastighed over en time.
 • Eleven i rimelig grad virker sikker og tryg i kajakken.
 • Eleven som minimum i alt have roet 70 km. under instruktion.
 • Eleven som minimum udfører og bestå entringsprøve med makker (makkerredning). Dette skal udføres overbevisende og gentagne gange. Eleven skal også kunne udføre og bestå entringsprøve uden makker (enkeltmandsredning). Dette skal også udføres overbevisende og gentagne gange. Der skal fra start af tilstræbes enkeltmandsredning. Den gældende og endelige entringsprøve kan aflægges efter gentagne entringsforsøg. Den gældende prøve aftales med instruktøren og består man denne, bliver man godskrevet for bestået entring.

Ud over ovenstående, vil der i overvejelserne vedrørende frigivelse, finde en almen helhedsvurdering sted. Vurderingen omfatter:

 • Almene færdigheder i kajak.
 • Færdsel på vandet.
 • Kendskab til sikkerhed på vandet, i henhold til OKKK's sikkerhedsreglement.
 • Almen adfærd og modenhed, herunder en vægtning af elevens realitetssans omkring egne begrænsninger og formåen.

Frigivelsesformer:

 • Man kan frigives som enkeltroer, under forudsætning af at man kan udføre enkeltmandsredning. Herunder gælder også, at man kan udføre kriterierne for frigivelsesform 2.
 • Man kan frigives som makker, under forudsætning af, at man kan udføre en makkerredning, både som redder og som nødstedt.

Frigivelse kan kun meddeles af en instruktør eller hjælpeinstruktør.

 

FRIGIVET KAJAKROER

Har ret til at anvende klubbens kajakmateriel i klubregi - efter følgende retningslinier, inden for sæsonen:

8-15 ÅR

Kun på vandet i følge med instruktør eller en frigivet kajakroer

16-18 ÅR

Må ro alene på lavt vand – dog undtaget fra kajakøen og rundt om havnen hhv. langs dæmningen. og retur, dog mindst 2 kajakker sammen.

18 ÅR

Må ro alene, dog er det ikke tilladt at krydse åbent vand med mindre man er mindst 2 personer (fx Lammefjorden)

REGLER FOR GENINDMELDELSE AF FRIGIVET ROER / OPTAGELSE AF FRIGIVET ROER FRA ANDRE KLUBBER:

Er man én gang frigivet og efterfølgende stopper med kajaksporten, skal man ved ønske om genindmelding, kunne efterkomme kravene beskrevet under Regler for frigivet roer, det samme gør sig gældende for optagelse af nye medlemmer fra andre klubber. Som udgangspunkt skal man demonstrere sine færdigheder i redning, enten i form af enkeltredning eller makkerredning. Om skønnet nødvendigt, skal man endvidere være villig til at aflægge svømmeprøve, eller kunne dokumentere duelighed i denne disciplin, i form af nyere gyldigt svømmebevis herfor.

Ovenstående afhænger altid individuelt af det enkelte nye medlems tidligere forhold. Hvis der ikke finder et tilfredsstillende resultat sted, henvises vedkommende til snarest kommende og ledige roskole i regi.

Ved frigivet roer, kan der også være tale om en roer, som aldrig er blevet skolet, men hvis erfaring og adfærd taler for sig selv eller en roer som ikke har modtaget undervisning i FKOKKK's roskole regi, men som er blevet undervist privat, af en frigivet roer. Det er med andre ord ikke en principsag vedrørende skoling, men derimod en sag om sikkerhed. Det samme gør sig gældende for alle der ønsker sig et medlemskab, disse skal "bare" kunne levere en præstation svarende til dem, som er nævnt i Regler for frigivet roer.

 

REGLER FOR FRIGIVET ROER:

Det gælder til enhver tid, at en frigivet roer på vandet kan:

 • Svømme 600 meter.
 • Hvis frigivet som enkeltroer, redde sig selv sikkert ved enkeltmandsredning, samt udføre en makkerredning, som redder.
 • Hvis frigivet som makker, hjælpe en nødstedt roer ved hjælp af makkerredning, samt at kunne redde sig selv op, ved hjælp af makker. Er man frigivet som makker, må der kun roes ud med frigivet makker/enkeltroer.
 • Gebærde sig sikkert i kajak.
 • Udvise hensyn og snarrådighed overfor sine omgivelser. Opføre sig modent og realistisk.
 • Opfylde betingelser og gebærde sig i henhold til FKOKKK's sikkerhedsreglement.

For frigivet roer gælder de til enhver tid ovenstående regler. Det er det enkelte medlems pligt selv at tage beskik på egen formåen, set i forhold til sin frigivelse og efterfølgende enten revidere sin formåen, eller indøve ovenstående færdigheder, så at disse igen passer til ens behov. Der finder ingen kontrol sted fra FKOKKK's regi, det fulde ansvar påhviler det enkelte medlems samvittighed og moral.

Kun frigivet aktive medlemmer (og aktive instruktører) kan få udleveret nøgle til klubbens udstyr mv.

Endvidere gælder, hvis der er frigivet medlemmer som ønsker at undervise uden for FKOKKK's roskole regi, at disse maksimalt må bære ansvaret for to nye roer ad gangen.

Det er ikke tilladt for nye frigivet roer fra roskolen, at have ansvaret for nye roere, samme år som de gennemførte roskolen. Med andre ord, der kræves lidt erfaring, førend det er klogt at påtage sig ansvaret for andre nye roere.

Dette fratager dog ikke nyudklækkede roere eller FKOKKK's roskole elever, ansvaret for andre roere.

Se endvidere FKOKK's Sikkerhedsreglement